Tatjana Kociper, univerzitetna diplomiranizbor_01a pedagoginja in profesorica sociologije 

Raznolike izkušnje dela z otroki in mladostniki sem pridobila v vlogi svetovalne delavke, učiteljice dodatne strokovne pomoči, predmetne učiteljice in prostovoljke v šolah ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Delo pedagoginje opravljam odgovorno, predano in z veliko mero zagnanosti. Svoje strokovno znanje vseskozi skrbno nadgrajujem v posebnih programih izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja.

Pomoč sem doslej uspešno nudila otrokom in mladostnikom z različnimi oblikami učnih, vedenjskih in čustvenih težav ter otrokom s posebnimi potrebami. V veliko veselje in izziv mi je delo z nadarjenimi otroci. 

V procesu nudenja pomoči si prizadevam za vzpostavitev pristnega, spoštljivega in zaupnega odnosa z otrokom/mladostnikom ter njegovimi starši, ki je temelj za uspešno sodelovanje, reševanje težav in učinkovito delo, ki prinaša rezultate. Obenem se mi zdi pomembno, da si skupaj vzamemo čas za premislek in pogovor. Predvsem pa, da prisluhnemo otroku – njegovim stiskam, potrebam in željam.